2019-10-22 13:08:56

Poziv na testiranje - učitelj/ica edukator-rehabilitator

Na temelju raspisanog Natječaja za učitelja/icu edukatora-rehabilitatora Osnovne škole Zrinskih Nuštar (KLASA: 112-01/19-01-01/04, URBROJ: 2188-29-01-19-03) objavljen dana 10.listopada 2019. godine, Povjerenstvo za procjenu  i vrednovanje kandidata za zapošljavanje upućuje poziv kandidatima.

POZIV


Osnovna škola Zrinskih Nuštar